Cookies & privacy statement

Giftcards.nl is een dienst van Giftcards BV. Adres: Ambachtsweg 6, 1474 HW Oosthuizen 

Giftcards respecteert de privacy van al haar relaties en zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy informeren wij je over hoe Giftcards.nl jouw persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens
Wanneer je een dienst afneemt van Giftcards.nl administreren wij: jouw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadres en rekeningnummer. Giftcards.nl verwerkt persoonsgegevens van jou voor zover dit nodig is voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Giftcards.nl verwerkt en als dat nodig is verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

  • Verlenen van diensten door Giftcards.nl
  • Bevordering van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen
  • De facturering, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen
  • Marktonderzoek- en verkoopactiviteiten
  • Inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting
  • Voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
  • Kredietbeheer, waaronder mede begrepen analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, en het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Jouw persoonsgegevens worden in geanonimiseerde en versleutelde vorm gedeeld met derden om namens Giftcards B.V. advertentiemetingen te laten uitvoeren. Wanneer de wet daartoe vereist zullen wij altijd om toestemming vragen voor het delen of gebruik van deze gegevens.


Cookies
Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. Indien je geen cookies op jouw computer wil, dan kun je in je browser ‘cookies off’ instellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Ook kun je cookies achteraf handmatig verwijderen.

Veilig
Giftcards.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Transparantie
Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Giftcards.nl over jou heeft. Als deze informatie onjuist blijkt, kun je verzoeken deze aan te laten passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je aanvragen via het contactformulier op de website van Giftcards.nl

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacy Policy te controleren.